12 September 2009

JEMPUTAN RUMAH TERBUKA.


Dengan hormatnya saya menjemput semua rakyat lapisan masyarakat ke Rumah Terbuka Hari Raya pada 26 September/7 Syawal (Sabtu) jam 3.00 petang di kediaman kami No.55 Darul Abrar Kuala Dahanan,Jeniang Kedah.