10 November 2010

Sampaikan Maklumat Yang Betul ~ Adun Jeneri

Jeneri, 7 Nov 2010 - "Sampaikan maklumat yang betul kepada rakyat", kata YB Cikgu Ya kepada MKK Mukim Jeneri dalam majlis penyampaian kifalah dan sumbangan fakir miskin.